• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Úradná tabuľa

Pozvánka na OZ 30.09.19

 27.09.2019

Obec Muránska Huta

Obecný úrad, Muránska Huta č.2, 049 01 Muráň 1

                                             

                                                              V Muránskej Hute, dňa  25.9.2019

Vec:  pozvánka:

          Starosta Obce Muránska Huta zvoláva podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Muránskej Hute na deň 30.9.2019 o 15:00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

Program :        1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov

2. Schválenie programu zasadnutia OZ

3. Úprava rozpočtu na rok 2019

4. Informácia o príprave Dna obce  

5. Informácia o dobrovoľnej zbierke

6. Zloženie komisie a stanovenie pravidiel na výber nájomcu priestorov  potravín

7. Informácia o výbere dodávateľa na opravu cesty k bytovkám A, B,

8. Rôzne

9. Návrh uznesení

10. Záver                                                             

Marian Szentandrássi

                                                                                           starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa