• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Voľby do Európskeho parlamentu - oznámenie o elektronickej adrese

 31.01.2019

Obec Muránska Huta, Muránska Huta 2, 049 01 Muráň


OZNÁMENIE
o elektronickej adrese na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
pre Voľby do Európskeho parlamentu 25.05.2019


Podľa § 46 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, v listinnej forme a elektronicky.
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky možno zaslať najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb na adresu:
 muranskahuta@stonline.sk


V Muránskej Hute 03.04. 2019

Obec Muránska Huta, Muránska Huta 2, 049 01 Muráň


OZNÁMENIE
o elektronickej adrese na delegovanie člena a náhradníka do OVK
pre Voľby do Európskeho parlamentu 25.05.2019


Podľa § 49 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 01.04.2019.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno vykonať v listinnej forme alebo elektronicky na adresu:
muranskahuta@stonline.sk


V Muránskej Hute 26. 03. 2019


Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa