• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Obec Muránska Huta v zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkách výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy v roku 2018 zverejňuje e-mailovú adresu obce na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: 

                                                    muranskahuta@stonline.sk

V Muránskej Hute, 23.08.2018

Ing. Róbert Ševčík, starosta obce 

Výsledky Volieb do orgánov samosprávny obcí 10.11.2018

 12.11.2018

           Miestna volebná komisia v Muránskej Hute 
                                  UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB
                      poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
Miestna volebná komisia v Muránskej Hute podľa § 190 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10.novembra 2018.
A: Do obecného zastupiteľstva v Muránskej Hute boli zvolení: 
Meno, priezvisko, politická strana , počet platných hlasov
Juraj Lukáš -         Nezávislý kandidát -       65 hlasov
Matúš Chlebovič Bc. - SLovenská národná strana - 64 hlasov
Marián Ďurčík,        Slovenská národná strana - 54 hlasov
František Gombaský -  Slovenská národná strana - 48 hlasov
Zdenko Zajac          Slovenská národná strana - 47 hlasov
___________________________________________________________  
náhradník:Vladimír Sedlák- Slovenská národná strana - 34 hlasov
B. Za starostu obce bol zvolený: Marian Szentandrassi , nezávislý kandidát - 63 hlasov
                    
                                (Boris Ivančík , Smer- sociálna demokracia  - 33 hlasov)
Z celkového počtu voličov 154 sa na hlasovaní zúčastnilo 97 voličov čo predstavuje 62,98 % účasť.
Vypracovala: Janka Hrbálová, zapisovateľka MVK
           

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa