• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Úradná tabuľa

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

 15.07.2019

                                                                              Obec Muránska Huta

Obecný úrad, Muránska Huta č.2, 049 01 Muráň 1

                                             

                                                              V Muránskej Hute, dňa  14.7.2019

Vec:  pozvánka:

          Starosta Obce Muránska Huta zvoláva podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Muránskej Hute na deň 17.7.2019 o 14:00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

Program :            1. Otvorenie. Určenie zapisovateľa a overovateľov

              2. Schválenie programu zasadnutia OZ

3. schválenie  nákupu budovy bývalých potravín č. 109

4.  Schválenie dobrovoľnej  zbierky na nákup budovy  č. 109 pre „Zachovanie histórie obce – krajšia vstupná brána do obce Muránska Huta“

5. Rôzne

              6. návrh uznesení

               7. Záver                                                             

Marian Szentandrássi

                                                                                           starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa