• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Kontakty

Toto webové sídlo www.muranskahuta.sk spravuje Obec Muránska Huta je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Muránska Huta

Adresa:
Obecný úrad Muránska Huta
Muránska Huta č. 2
049 01 Muráň 1

IČO:  00328553

č.účtu: SK53 0200 0000 0000 2522 2582  VÚB

            SK92 0900 0000 0051 4290 6628  SLSP

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca
Región: Muránska Planina
Počet obyvateľov: k 31.12.2018 = 178 obyvateľov z toho: Muránska Hutá má 112 obyv.,  m.č. Predná Hora má 66 obyvateľov.
Rozloha: 680 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1691

Všeobecné informácie: info@muranskahuta.sk
Podateľňa: podatelna@muranskahuta.sk
Starosta: Marian Szentandrássi, tel: 0905 268 351, e-mail: starosta@muranskahuta.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@muranskahuta.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 058 / 449 41 24

E-mail: sekretariat@muranskahuta.sk

Kompetencie:
Obec Muránska Huta je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Obec Muránska Huta spravuje:

1. Obecný úrad

2. Obecný cintorín

Hlavný kontrolór obce: Ing. Erika Ľapinová. PhD.

Stavebný úrad pre Obec Muránska Huta je zriadený v priestoroch Mestského úradu v Revúcej.

Adresa:   
Šafárikova 1
Kancelária č. 4

Zamestnanci stavebného úradu :  

  1. Ing.Vladimír Dacho, telefón: 058/2851550
  2. Ing. Mariana Poprocká, telefón: 058/2851552

Úradné hodiny: 

Pondelok   8:00 - 12:00 12.30 - 15.30
Utorok 8:00 - 12:00 12.30 - 15.30
Streda 8:00 - 12:00 12.30 - 15.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:00 12.30 - 15.30


Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa