• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Oznámenie o elektronickej adrese na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29.02.2020r

 15.01.2020

OZNÁMENIE

o elektronickej adrese na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

29. 02. 2020

   Podľa § 46 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

   Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, v listinnej forme a elektronicky.

   Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky možno zaslať najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb na adresu muranskahuta@stonline.sk

V Muránskej Hute, 10.01.2020

                                                                                                           Marián Szentandrassi                                                                                                                                                       starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa