Muránska Huta rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Kontakty

Obec Muránska Huta

Adresa : Obecný úrad Muránska Huta, Muránska Huta č. 2, 049 01 Muráň 1

Sekretariát :   tel. : 058 / 449 41 24

                         e-mail : sekretariat@muranskahuta.sk ,

Starosta obce :  Bc. Marian Szentandrássi, tel: 0905 268 351

                                                                       e-mail : starosta@muranskahuta.sk

Hlavný kontrolór obce
 : Mgr. Peter Cíger, e-mail : kontrolor@muranskahuta.sk

Všeobecné informácie info@muranskahuta.sk

Podateľňa podatelna@muranskahuta.sk

Informácie o napĺňaní webového sídlaadmin@muranskahuta.sk

Fakturačné údaje :  IČO:  00328553

                                    č.účtu: SK53 0200 0000 0000 2522 2582  VÚB

                                    IBAN :  SK92 0900 0000 0051 4290 6628  SLSP

Stavebný úrad   pre Obec Muránska Huta je zriadený v priestoroch Mestského úradu v Revúcej.

Adresa : Šafárikova 1
              kancelária č. 4

Zamestnanci stavebného úradu :

  1.  Ing.Vladimír Dacho, telefón: 058/2851550
  2.  Ing. Mariana Poprocká, telefón: 058/2851552

Samosprávny kraj : Banskobystrický

Okres  Revúca

Región  Muránska Planina

Počet obyvateľov  k 22.2.2024 = 175 obyvateľov z toho: Muránska Hutá má 115 obyv., m.č. Predná Hora má 60 obyvateľov.

Rozloha :  680 ha

Prvá písomná zmienka   v roku 1691

 Ako možno získať informácie od Obce Muránska Huta :

Informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam sa poskytujú na webovom sídle obce Muránska Huta  www.muranskahuta.sk , alebo na základe žiadosti, ktorá sa podáva :

 1.písomne  na adrese : Obec Muránska Huta, č.2, 049 01 Muráň 1

 2.e-mailom : sekretariat@muranskahuta.sk

 3.ústne, aj  telefonicky na čísle : 058/4494124, spravidla v kancelárii starostu obce alebo   administratívnej pracovníčky.

Úradné hodiny :

Pondelok   8:00 - 12:00 12.30 - 15.30
Utorok 8:00 - 12:00 12.30 - 15.30
Streda 8:00 - 12:00 12.30 - 15.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:00 12.30 - 15.30
 

Kompetencie :

Obec Muránska Huta je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Obec Muránska Huta spravuje:

1. Obecný úrad

2. Obecný cintorín

Ochrana osobných  údajov :  https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/328553/sk/zakladne-informacie

Toto webové sídlo www.muranskahuta.sk spravuje Obec Muránska Huta je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Používate internet: