Muránska Huta rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 307)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
6/23 Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Róbert Valaštek
Dod.: Obec Muránska Huta
40 €
23/30/054/78 Fin. príspevkok na podporu vytvárania prac. miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci nár. projektu Cesta na trh práce 3 -Opatrenie č.2 Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
5/2023 Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Mgr. Snitková Iveta
Dod.: Obec Muránska Huta
20 €
10/2023/1.8 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom realizácie časti investícií a/alebo reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR prostredníctvom Projektu, pričom podmienky Realizácie Projektu Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
691 921.85 €
tz2023-01-12nv1 je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracovaním osobných údajov Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0 €
tz2023-01-11nv4 je poskytnúť Nadobúdateľovi aplikačný program WinCITY Registratúra Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
168 €
tz2023-01-11nv3 záväzok Poskytovateľa je poskytovať priebežne Nadobúdateľovi najnovšie aktuálizácie počítačových programov Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
312 €
Zmluva č.11 22 02 Odpadové hospodárstvo Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Bratner Gemer s.r.o.
0 €
24 22 02 upravenie resp. zmenenie niektorých ustanovení Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Bratner Gemer s.r.o.
0 €
19/2022 je záväzok organizátora realizovať činnosť špecifikovanú v článku II Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
18/2022 zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0 €
17/2022 Predmetom Zmluvy je záväzok Príjemcu uskutočniť Projekt tak, aby sa Realizácia Projektu uskutočnila v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, za čo sa BBSK sa zaväzuje podporiť Príjemcu Príspevkom Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
5 000 €
16/2022 Nájom hrobového miesta č.51 Odb.: František Šuhaj
Dod.: Obec Muránska Huta
20 €
15/2022 Nájom hrobového miesta č.50 Odb.: František Šuhaj
Dod.: Obec Muránska Huta
20 €
14/2022 je záväzok zhotoviť dielo" Rekonštrukcia miestnych komunikácií Muránska Huta a m.č. Predná Hora Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Skanska SK a.s.
49 054.50 €
13/2022 zabezpečenie služieb VO na zabezpečenie výberu postupmi verejného obstarávania v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Moni Management, s.r.o.
800 €
10/22 poskytnutie finančnej podpory v rámci Výzvy č.GP-P MPCH-2022/14/1 vyhlásenej 1.6.2022 Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
800 €
10/2022 Dodatok č.2 k podnikovej kolektívnej zmluve Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: SLOVES Slovenský odborový zväz verejnej správy
500 €
9/2022 Nástenná maľba Jánošíka v budove 109 Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Mariana Antolíková
480 €
8/2022 je komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva Odb.: Obec Muránska Huta
Dod.: Bratner Gemer s.r.o.
45.20 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Používate internet: